Acak Kanguru

Çocuk Gelişiminde Sanat Eğitiminin Önemi

Sanat artık çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde terapi amaçlı kullanılmakta ve en etkili terapi yöntemlerinden biri kabul edilmektedir. Sanat, büyük küçük herkes için vazgeçilmezdir, hayatın bir çocuklara, örgün ve yaygın eğitimle verilmelidir. Tercih edilen ve daha faydalı olan ise; sanat eğitiminin çocukluktan başlamasıdır.

Sanat, kişi ya da kişilerin kendi yeteneklerini ve bilgilerini kullanarak, duygularını ve yaratıcılıklarını da katarak ortaya çıkardıkları üründür. Sanatla ilgilenmek çocuklukta başlayıp yaşamın sonuna kadar sürer ve gelişim sürecinde insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Sanatçı denince akla, yeni ve kendine özgü eser üreten kişi gelmektedir. Sanatla, sanatı meslek kabul eden kişiler ilgilendiği gibi hobi amaçlı olarak bu işi seçen kişiler de ilgilenmektedir. Bunların dışında sanat artık çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde terapi amaçlı kullanılmaktadır ve en etkili terapi yöntemlerinden biri kabul edilmektedir. Sanat, büyük küçük herkes için vazgeçilmezdir, hayatın bir parçasıdır ve insan sağlığı açısından da gereklidir.

Sanat, hem yetişkin hem de çocuk için zevkli bir uğraştır. Yetişkin ve çocuğun ortaya çıkardığı ürün onun sanat eseridir. Her ekonomik seviyedeki insanın ilgilenebileceği bir sanatsal uğraş vardır.

İster yetişkin olsun ister çocuk, herkese sanatla ilgilenebileceği ortamlar yaratılmalı ve fırsatlar tanınmalıdır. Yetişkinlik cağına gelmiş olmasına rağmen sanatla yeni tanışan ve içlerindeki cevheri fark edip dışarı yansıtan kişiler vardır. O kişilerin bir süre sonra hem kendilerine hem de dünyaya yönelik bakış açıları değişmektedir. Sanat eğitimi hem yetişkin hem de çocuklara, örgün ve yaygın eğitimle verilmelidir. Tercih edilen ve daha faydalı olan ise; sanat eğitiminin çocukluktan başlamasıdır.
 
Çocuklarda Sanat Eğitiminin Hedefi

Çocuğa verilen sanat eğitiminin hedefi; çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel özelliklerini geliştirmek, yaratıcılığını artırmak, özgün düşünceyi ve estetik anlayışı geliştirmek, haz almasını ve duygusal açıdan rahatlamasını sağlamak ile paylaşmayı öğretmek olmalıdır. Sanat bu amaçla kullanılmaktan başka, eğitim ortamlarında öğretmen-çocuk, okul idaresi-çocuk, çocuk-çocuk veya çocukla diğer öğretmenler arasındaki iletişimi geliştirmeye dönük olmalıdır. Sanatın da içinde olduğu öğrenmeler, çocuklar için daha zevkli hale gelmektedir. Gerek okul öncesi gerekse okul dönemi çocukları için okullar, zoraki gelinen, sadece dinleyerek, okuyarak, yazarak öğrenmenin olduğu, ezberci anlayışın kabul gördüğü bir ortam olmaktan çıkarılıp, çocukların zevk alarak gittikleri bir yer haline dönüştürülmelidir. Evde ailece gerçekleştirilecek sanatsal etkinlikler, aile üyeleri ve çocuk ilişkisinin kalitesini etkilemektedir.

Çocuk birçok sanat dalıyla uğraşarak kendisi için hangisinin daha zevkli olduğunu keşfetmeli ve hangi sanat dalına daha yetenekli olduğunu fark etmelidir.

Sanat eğitimi okul öncesi yaşlarda başlamalıdır. Çünkü doğumdan 6 yasına kadar olan dönem, çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal, kaş ve sinir gelişiminin, olgunlaşmasının olduğu dönemdir. Bu nedenle bu dönemdeki sanat eğitimi, çocuğa daha fazla uyaran verilmesine olanak tanır. Bu da daha iyi bir gelişimi beraberinde getirir.
 
Rukiye Yenibaş'ın yazısıdır. İsmek El Sanatları Dergisi-3 

Bize Ulaşın

Yukarı ↑